Monday, May 08, 2006

PERILAKU MUSLIM TERHADAP MUSLIM YANG LAIN

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد ألله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ( ثلاث مرات ) بحسب امرىء من الشر أن يحقره أخاه المسلم.كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
(رواه مسلم

Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah radiallahu –anhu berkata : telah bersabda Rasullah s.a.w : Janganla kamu dengki mendengki ,jangan tipu menipu ,jangn benci membenci ,jangan musuh memsuhi,jangan setengah kamu berjual beli atas jual beli yang lain.jadila kamu semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.Seorang Muslim Adalah saudara muslim yang lain, yang tidak boleh menganiayainya tidak boleh membiarkannya tertindas,tidak boleh mendustakannya,dan tidak boleh menghinanya.Takwa berpunca dari sini! Sambil baginda menepuk dadanya tiga kali.Memdailah seorang muslim itu dikira jahat , jika ia menghina saudaranya yang muslim.ٍٍSeorang Muslim kepada Muslim yang lain diharamkan darahnya , harta bendanya, dan kehormatannya.Cukupkah seorang itu dinamakan Muslim dengan mengucap syahadat sahaja?Sempurnakah Islam seseorang itu,jika sudah bersembahyang dan berpuasa?Lengkapkah Islam seorang itu dengan mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji?Ya betul! itula yang dikatakan Islam yang ditujukan oleh setiap Muslim. Islam itu ialah dua kalimah syahadat!Islam itu ialah sembahyang dan puasa.Sempurnalah Islam sesorang itu jika ia mengeluarkan zakatdan naik haji!

Memang Islam itu adalah rukun kelima-lima rukun yang disebutkan tadi.Tetapi apakah boleh membanggakan diri sebagai seorang Muslim yang menepati ajaran-ajaran Islam.Inilah yang dianjurkan dan diajar kepada kita dalam hadis tersebut.

Kalau begitu bagaimanakah yang dikatakan peribadi Muslim itu?
Peribadi muslim itu ialah tiada mendengki Muslim yang lain ,tiada menipu muslim yang lain, tiada membenci Muslim yang lain, tiada memusuhi Muslim yang lain.sehingga setiap Muslim merasa ada semacam hubungan yang erat,seperti hubunagan kekeluargaan atau pun persaudaraan.dalam surah Al-Hujurat:10 yang berbunyi: Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara!

Lantaran itu, seharusnya jiwa seorang muslim dengan Muslim yang lain menjadi sebati, masalan jika ia menganiaya orang lain,bererti menganiaya saudara sendiri,jika ia membenci orang lain seperti membenci keluarga sendiri yang mana semua sifat-sifat itu akan menimbulkan keratakan dalam persatuan kaum Muslimin.

Kemudian hadis telah menunjukkan kepada kita ,siapakah yang dikatakan peribadi muslim yang jahat itu.Iaitu orang yang menghina Muslim yang lain,kerana muslim itu adalah saudaranya.Memang tepatla oranag yang menghina saudara sendiri itu ialah manusia yang jahat perilakunya.Apakah anda suka dicop seorang yang jahat pada pandangan Islam?tentu tidak!jadi marila kita sama beramal dengan hadis ini.

Hadis banyak menerangkan kita konsep Islam dalam persaudaraan kemasyarakatan dan sebagainya.Kita juga ditegah melakukan perkara yang boleh merosakkan hubungan persaudaraan.Dengan megamalkan hadis ini kaum Muslimin akan kelihatan bersatu padu,kuat dan kukuh dalam pandangan penganut agama yang lain, agar mereka tertarik dengan dan memeluknya.

No comments: